CÁCH THỨC ĐỔI HÀNG :

Lưu ý: Quý khách giữ hóa đơn và ghi kèm sản phẩm muốn đổi đằng sau hóa đơn gửi về cho Regina Luxury Việt Nam. Chúng tôi sẽ không giải quyết đổi với các trường hợp làm mất hóa đơn.

ĐIỂU KIỆN ĐỔI HÀNG :

Lưu ý: Việc đổi hàng không áp dụng cho hàng khuyến mãi.

CHI PHÍ ĐỔI HÀNG :